Styret informerer: Ledermøtet utsettes til høsten, m.m.

11.03.2020

Vi står overfor en stor utfordring når det gjelder å begrense spredningen av korona-viruset, og i løpet av de siste dagene har som kjent ulike tiltak blitt intensivert. Både som privatpersoner, dugnadsmennesker og seksjon må vi gjøre det vi kan for å overholde råd og retningslinjer.

Seksjonsstyret har derfor i samråd med Norges Fleridrettsforbund, og i tråd med generelle oppfordringer fra Norges Idrettsforbund, besluttet å utsette Ledermøtet 21. mars til høsten, fortrinnsvis i oktober. Vi må komme tilbake til dato.

Grunnet smittefare har vi allerede forfall i styret samt i administrasjonen, og vårt inntrykk er at de aller fleste klubber har vegret seg for å melde seg på i påvente av utviklingen. Kun tre klubber, totalt fem representanter, er pr. i dag påmeldt. Vi har heller ikke på noen som helst måte den siste tiden vært i posisjon til å oppfordre til påmelding.

Ledermøtet er ment å være et forum for informasjon og diskusjoner, og det er få saker som denne gang ikke kan behandles pr. epost. Vi ber derfor om svar fra samtlige klubber på følgende:

1) Skal deres klubb delta i kvalifisering til Europacup for klubblag, 18. - 19. april på Stord?

2) Anslagsvis hvor mange deltakere fra deres klubb vil delta i NM Bergen og NM Sandefjord?

3) Har deres klubb mulighet til og/eller ønske om å stå som teknisk arrangør for neste års NM?

4) Stiller deres klubb seg bak styrets forslag om dagslisens, og er underforstått med foreslått betalings- og registreringsløsning?

Svar utbes innen 22. mars.

Vedrørende avholdelse av landslagskvalifiseringer, Europacup-kvalifiseringer og turneringer fastsatt på terminlisten vil dette p.t. gå som planlagt, men vi følger selvsagt med på situasjonen fortløpende.

Deltakerantallet i landslagskvalifiseringen i trippel er lavt nok til å forsvare avholdelse selv om dette går innendørs, gitt at deltakere og funksjonærer er sitt ansvar bevisst hva gjelder smittevern.  

Vi benytter samtidig anledningen til å presisere viktigheten av å overholde råd om å ikke håndhilse eller klemme hverandre i forbindelse med våre arrangement.

 

På vegne av styret i

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque

Eli Gjengstø