Styret informerer | Status desember

01.12.2019

1. desember er en viktig dag: Denne datoen publiseres neste års terminliste, og planleggingen kan for alvor starte. - Men mye starter også tidligere enn Sesongpremieren 2. påskedag. Vi ber dere lese dette skrivet nøye!

Det er alltid noe som skjer i PetanqueNorge, og vi håper informasjonsflyten engasjerer og motiverer til det beste for vårt miljø. Ikke nøl med å kontakte oss om noe er uklart.

På vegne av seksjonsstyret,

Eli Gjengstø

 

Viktige datoer

7. - 8. mars: Dommerkurs på Østlandet **

21. mars: Ledermøte, Oslo

28. - 29. mars: Landslagskvalifisering EM Kvinner og VM Herrer, Vestby/Holmestrand

18. - 19. april: EuropaCup for klubblag, Stord *

2. - 3. mai: Dommerkurs i Bergen **

9. - 10. mai: Landslagskvalifisering EM Singel/Dobbel/Mix, Østlandet

25. - 28. juni: Norgesmesterskapet i Petanque, Bergen

15. - 16. august: NM-helgen, Østlandet

 

* Hver klubbtropp må bestå av minimum 6 spillere | ** Under planlegging, informasjon kommer

 

Juniorsamlinger

Vi minner nok en gang om planlagte juniorsamlinger i Vestby og Peter Pan-hallen. Dersom vi lykkes å skape et miljø hvor barn og barnebarn til etablerte spillere blir kjent med hverandre, vil det også være enklere å ta med disse på turneringer - både for det sosiale og kanskje delta i egne juniorturneringer. Noen må ta det første steget, og her kan veldig mange av oss bidra til glede for fremtiden. Dette er viktig!

 

Lisens

Ved deltakelse i rankingturneringer, Norgesmesterskap og kvalifiseringsturnering til landslag kreves spillerlisens. For å løse lisens i norsk klubb må spilleren ha norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge.

Pris: kr. 300 (senior), kr. 50 (junior)

Lisenskort utstedes kun ved deltakelse i utlandet. Spillere må via klubb så snart det la seg gjøre bestille lisenskort via e-post til petanque.no@gmail.com. Beregn tre virkedager i tillegg til eventuell postgang.

 

Særlig viktig nyhet

Seksjonsstyret ønsker innføring av dagslisens til utendørssesongen 2020, men ønsker innspill fra klubbene. Styrets forslag oversendes samtlige klubber som høringsnotat, med diskusjoner i plenum under Ledermøtet.

Dagslisensen er ment å være et tilbud til eksisterende klubbmedlemmer uten tidligere turneringsdeltakelse samt fungere som et rekrutteringstiltak til nye spillere. Denne lisensen skal kun kunne brukes en gang, og kan ikke brukes til NM-øvelser.

Vi tror dette kan gjøre terskelen for å delta på større arrangement mindre, og følgelig friste til gjentakelse.

 

Ranking

Rankingsystemet beholdes som i 2019 og også i 2020 premieres topp 3 i B-sluttspill med poeng. Dette har vist seg å være effektivt. Krav til rankingturneringer er stort sett uendret fra tidligere år, men med to viktige presiseringer eller endringer.

Godkjente begrensninger

Seksjonsstyret ser behov for å innskjerpe reglene rundt begrensninger i innledende kamper. Dersom kampstart på maksimalt 2-2 minimumstid ikke overholdes uten at dette er godkjent av seksjonsstyret vil turneringen fratas rankingstatus. Styret endrer derimot krav til tidsbegrensning i dobbel: 1 time og 2 grisekast.

Dommer og dommerkurs

Seksjonsstyret anbefaler sterkt ikke-spillende dommer, men grunnet dommermangel p.t. kan vi i år ikke ha dette som absolutt krav annet enn under kvalifiseringer og Norgesmesterskapet. Krav til rankingstatus endres derfor til Fortrinnsvis en ikke-spillende dommer, eventuelt to måledommere, hvorav minimum en skal ha gjennomført dommerkurs.

Seksjonen vil i sesongen 2020 honorere ikke-spillende dommere. Presiseringer vedrørende dekning av reisekostnader vil bli gitt.

Det planlegges dommerkurs både på Østlandet og Vestlandet i løpet av vinter/vår:

  • 7. - 8. mars i Oslo
  • 2. - 3. mai i Bergen

Kursene er beregnet både til nye deltakere og deltakere som tidligere har bestått dommerkurs. Europeisk dommer Roger Smedenfeldt er kursholder.

Vi håper klubbene er sitt ansvar bevisst og motiverer egnede kandidater til å gjennomføre kurset.

 

Terminlisten 2020

Terminlisten for utendørssesongen 2020 ble publisert på petanque.no 1. desember 2019. Som vanlig inneholder den mange rankingturneringer i tillegg til enkelte lisensfrie turneringer, samt Norgesmesterskapet og egne kvalifiseringturneringer. Seksjonsstyret er særlig glade for at Sinsen i 2020 debuterer med egen rankingstatus.

Terminlisten for 2020

Det er stadig anledning til å melde inn nye ønsker, og søknad om avholdelse av turneringer bes sendes pr. epost snarest og senest 2 måneder før avholdelse, dersom man ønsker å søke om rankingstatus.

Oppdatert versjon av regler og retningslinjer utformes i eget dokument som publiseres ved årsskiftet. Formodentlig vil dette dokumentet være enklere å navigere seg rundt i.

 

Norgesmesterskapet

Norgesmesterskapet i Petanque 2020 vil bli to-delt. Utenom det ordinære NM innfører vi som prøveordning en egen helg i august, forbeholdt NM Trippel Mix og NM Presisjonsskyting. Årsaken til dette er at vårt ordinære NM kolliderer med NM-veka, et arrangement Seksjon Petanque ønsker å være en del av også i fremtiden. I tillegg har det gjennom årenes løp vist seg utfordrende å finne plass til NM Presisjonsskyting. Vårt mål er å delta fra og med 2021 med begge disse øvelsene.

 

Norgesmesterskapet i Petanque

Bergen, 25. - 28. juni

Det ordinære Norgesmesterskapet er og blir årets store høydepunkt. Det skal mye til for å overgå de senere års minneverdige mesterskap, men for NM 2020 er vi ekstra spente: Bergen Petanque Klubb er tekniske arrangører og spillearenaen turte vi knapt å drømme om … Nå er drømmen blitt en realitet:

Norgesmesterskapet i Petanque spilles på FESTPLASSEN!

 

NM-helgen 2020

(Østlandet), 15. - 16. august

I 2019 ble tidenes første NM Trippel Mix arrangert i forbindelse med NM-veka, samarbeidsprosjektet mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. Både øvelse og deltakelse viste seg å være suksess, og vi ønsker videreføre dette. I 2020 kolliderer NM-veka dessverre med vårt ordinære Norgesmesterskap. I 2020 blir derfor disse to øvelsene samlet i egen helg, fastsatt til 15. - 16. august.

Som i det ordinære NM har vi vektlagt sentral beliggenhet, men vi avventer endelig klarsignal før vi går ut med sted. Følg med!

 

NM Presisjonsskyting

Slik som de siste årene vil det i 2020 bli forhåndskvalifisering til NM Presisjonsskyting. Seksjonsstyret har vedtatt at det i 2020 blir fire distrikter for kvalifisering, og antall plasser i NM er i utgangspunktet basert på antall løste lisenser i 2019. I tillegg er regjerende mester automatisk kvalifisert.

Nytt av året er at seksjonen innfører et minstekrav for kvalifisering. Minste poengsum er satt til 15. Eksempelvis vil et distrikt med fire plasser ikke delta med samtlige skyttere dersom en eller flere har skutt under 15 poeng. Den eller de plassene vil fordeles på andre skyttere som har innfridd minstekravet.

 

Teknisk arrangør NM 2021

Seksjonsstyret har p.t. ingen avtale med noen klubb vedrørende Norgesmesterskapet 2021, men vil avholdes i uke 25 eller 26. NM-veka arrangeres i samme periode i Sarpsborg. Mer informasjon kommer så fort dette foreligger.

Har din klubb mulighet til å stille som teknisk arrangør? Ta kontakt, det finnes alltid flere muligheter enn begrensninger!