Petanque og Petanca

27.08.2019

Til helgen arrangeres to dobbelturneringer med rankingstatus - og arrangørklubbene er Norges eldste. Oslo Petanque Club åpner helgen med Monolitten i Frognerparken, mens Follo Petanca Klubb runder av med Follos Høstslag på Sofiemyr.

Måtte deltakerlistene bli smekkfulle begge dager!

 • Navn: Monolitten
 • Status: Ranking
 • Arrangør: Oslo Petanque Club
 • Spillested: Frognerparken
 • Dato: Lørdag 31. august
 • Spillestart: Kl. 10.00
 • Oppsett: Åpen dobbel. Gruppespill.
 • Pris: 100 kr per spiller
 • Påmeldingsfrist: Torsdag 29. august kl. 12.00
 • Kontaktinfo: Caroline Hovind Fantoft, tlf 95 75 98 99, epost caroline.hovind@gmail.com
 • Navn: Høstslaget
 • Status: Ranking
 • Arrangør: Follo Petanca Klubb
 • Spillested: Sofiemyr
 • Dato: Søndag 1. september
 • Spillestart: Kl. 10.00
 • Oppsett: Åpen dobbel. Gruppespill.
 • Pris: 100 kr per spiller.
 • Påmeldingsfrist: Dagen før, før kl. 12.00
 • Kontaktinfo: Oddvar Karlsen, tlf 92 42 98 76 eller oddvakar@online.no

 

Påmeldte lag

Monolitten

1. Lisbeth Johannesen og Per Johannesen, SPK

2. Larry Young og Jim Pettersen, FPK

3. Rolf Bolstad og Lise Østby, OPC/BFII

4. Ulf Lundby og Mike Barker, FPK

5. Gabriel G. Bel-Lafkih og Ole Hågesen, GPK

6. Eli Gjengstø og Andre Erdahl, GPK

7. Gildas Mevel og Pierre Espic, OPC

8. Bastien Testaniere og Morten Torp, GPK/FPK

9. Bjørn Vidnes og Gunvor Berge, OPC

10. Maija Juva og Don Jackson, FPK/SaddleInn

11. Øystein Kruge og Einar Skancke, OPC

12. Per Geir Vatna og Rune Solevåg, SPK

13. Ragnar Weseth og Jørn Gillstrøm, SIN

14. Morten Jensen og Rune Andersen, SIN

15. Svein Bruu og Jean Jaques Razaka, OPC

16. Birger O. Hansen og Odd-Reidar Gullbrandsen, HPK

17. Vidar Hauger og Ole Evenstad, OPC/FPK

18. Marius Wang og Benny Bel-Lafkih, OPC/GPK

19. Ragnhild Andersen og Ib Andersen, BFII

20. Peter Häring og Kaspars Akmens, HPK/Latvia

21. Atle Smeby og Marcin Wachala, FPK/Polen

22. Ranu Homniam og Charlotte Jayer, ØPC/GPK

23. Egil Olsen og Silje Akre, FPK

24. Bjørn Kopperud og Arne Olsen, FPK

 

Follos Høstslag

1. Gunvor Berge - Bjørn Vidnes, OPC

2. Øystein Kruge - Einar Skancke, OPC

3. Inger Berit Kristiansen - Lise Østby, BFll

4. Per G. Vatna - Rune Solevåg, SPK

5. Ragnar Weseth - Jørn Gillstrøm, SIN

6. Gabriel Bel-Lafkih - Dag Nygaard, GPK/FPK

7. Mike Barker - Jim Pettersen, FPK

8. Ulf Lundby - Don Jackson, FPK/ Saddle inn,England

9. Bror Bøhler - Larry Young, Holmestrand/FPK

10. Lisbeth Johannesen - Per Johannesen, SPK

11. Max Carlstrøm - Roger Støa, OPC/ØPC

12. Bjørn Arne Nordhagen - Benny Bel-Lafkih, HPK/GPK

13. Kjell Rune Karlsen- Marius Wang, HPK/OPC

14. Birger O. Hansen- Odd Reidar Guldbrandsen, HPK

15. Eli Gjengstø - Gildas Mevel, GPK/OPC

16. Robert Pettersen - Bastien Tastaniere, GPK

17. Peter Häring - Kaspars Akmens, HPK/Latvia

18. Charlotte Jayer - Ranu Homniam, GPK/ØPC

19. Ole Evenstad - Vidar Hauger, Follo/OPC

20. Simohammed Menzhi - Mustapha Djebrouni, GPK/ØPC

21. Arne Olsen - Maija Juva, FPK

22. Ragnhild Andersen - Ib Andersen, BFII

23. Jean Espic - Clarisse Haushalter, GPK

24. Johnny Skjørberg og Helge Skjørberg, HPK

25. Heidi Skjørberg Nilsen og Mette Bakke Åkvåg, HPK

26. Atle Smeby og Jean Jaques Razaka, FPK/OPC

 

 

 

Tidligere vinnere

Monolitten

2018: Ranu Homniam, Eli Gjengstø og Benny Bel-Lafkih

2017: Eli Gjengstø, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Robert Pettersen

2016: Charlotte Jayer, Bastien Testaniere og Benny Bel-Lafkih

2015: Tomas Finne, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Youssef Taoubane

2014: Ronny Gudmundsen, Benny Bel-Lafkih og Youssef Taoubane

2013: Simohamed Menzhi, Jean Jaques Razaka og Jean Espic

2012: Larry Young, Leif Høgberg og Rolf Finstad

2011: Ståle Baksetersveen, Kjell Rune Karlsen og Johnny Skjørberg

2009: Bo Thieu-Cong, Larry Young og Bror Bøhler

Follos Høstslag

2018: Eli Gjengstø og Benny Bel-Lafkih

2017: Jonathan Ferrari og Aqulinio Flores

2016: Bastien Testaniere og Benny Bel-Lafkih

2015: Eli Gjengstø og Benny Bel-Lafkih

2014: Jean Jaques Razaka, Robert Pettersen og Rune Kristoffersen

2013: Odd-Reidar Gullbrandsen, Geir Høistad og Peter Häring

2012: Benny Bel-Lafkih, Ronny Gudmundsen og Ole Hågensen