Økonomiske støtte- og tilskuddsordninger

25.01.2019

(Idrettsforbundet.no, 24.01.2019) Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi. På Norges idrettsforbund sine sider finnes oversikt over ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. 

 • Spillemidler til utstyr kjøpt i 2018
 • Skattefradrag for gaver
 • Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom
 • ExtraStiftelsen: Helserelaterte prosjekter
 • Inkludering i idrettslag, tilskuddsordning
 • Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg
 • Lokale aktivitetsmidler: idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom
 • Momskompensasjon for vare- og tjenester
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 • Grasrotandelen: 7 % av spillinnsatsen 
 • Idrettsdugnad: Salg av produkter
 • Idrettsforbundets rabattordninger
 • Idrettsreiser: SAS, Scandic og Hertz 

Vi anbefaler alle norske petanqueklubber å sette seg inn i de ulike økonomiske støtte- og tilskuddsordningene. En god oversikt over ordninger og frister finnes på Norges Idrettsforbunds (egne nettsider). 

 

 

Tekst: Eli Gjengstø | petanque.no / Norges idrettsforbund