Styret informerer | Nytt rankingsystem

20.04.2018

Som tidligere meddelt både under terminlistens regler og retningslinjer, samt i referat fra ledermøtet, innføres i år et nytt system for utdeling av rankingpoeng.

Seksjonsstyret offentliggjør i dag hvordan rankingpoeng fordeles i sesongen 2018. 

Nytt poengsystem: (KLIKK HER)

Bakgrunnen for endringen er flere tilbakemeldinger fra klubber som ønsker poeng også for B-sluttspill. For å sørge for hensiktsmessig og rettferdig fordeling har antall poeng i A-sluttspillet blitt oppjustert. De tre beste plasseringene i B gis poeng så fremt antall deltakende lag totalt er over 12, men aldri mer enn de poengberettigede i A-sluttspillet.

Unntak for B-sluttspillet er Norgesmesterskapet.

Vi minner samtidig arrangører av rankingturneringer at innsendelse av resultatlister skal skje elektronisk innen kl. 1200 påfølgende dag, til arild.skjaeveland@nif.idrett.no (rankinglister) og petanque.no@gmail.com (nettside).