Ledermøtet 2018 | 10 viktige punkter

20.03.2018

Lørdag 10. mars samlet seksjonsstyret representanter fra landets klubber til møte på Ullevål stadion. Ledermøtet i Seksjon Petanque går av stabelen annenhver vår, rett i forkant av utendørssesongens oppstart, som substitutt for Årsmøtet. Formålet er som alltid å informere om PetanqueNorges tilstand, og invitere til nyttig debatt på tvers av klubber og regioner.

Petanque.no gjengir i det følgende de ti viktigste punktene fra Ledermøtet 2018.

 

1. Lisens

 • Kort og oblat utgår fra og med i år, både for nye og eksisterende medlemmer.
 • Spillere som skal delta i utenlandske turneringer og/eller mesterskap trenger e-bevis. Dette bestilles gjennom vår idrettskonsulent. Send e-post med portrettbilde i jpg-format til arild.skjaeveland@nif.idrett.no.

2. Godkjente dommere

 • Sju av de utdannede dommerne fra 2017 ønsker å stille seg til rådighet også i 2018-sesongen. Styret sender navn og kontaktinfo til samtlige av landets klubber.
 • Anvendt dommer får dagshonorar a kr. 750, som betales av Seksjon Petanque. Styret oppfordrer klubbene til å rotere/bytte på dommerne for at så mange som mulig skal få praktisk erfaring.

3. Turneringsprogram på PC

 • Klubber oppfordres til å kjøpe programmet SPORT Software – Tournament Manager. Kostnaden refunderes av seksjonen.
 • Programmet trekker og tilrettelegger for to typer system: Round system (fire vilkårlige kamper) samt Swiss system (monrad).

4. Endring av turneringsoppsett

 • Etter oppfordring under forrige ledersamling, har styret arbeidet med ulike turneringsoppsett og ny utregning av rankingpoeng.
 • Utgangspunktet er minimum tre kamper for alle, dette inkludert sluttspill, samt unngå walkover, dette for å få bedre rytme og korte ned ventetid. Målet er felles retningslinjer i forhold til antall lag.
 • Det har i flere år vært ønske om større fokus på B-sluttspill. Styret har derfor vedtatt følgende endringer:
  • De beste i B-sluttspillet premieres med rankingpoeng.
  • Ingen lag er ute av turneringen før man er slått ut i A- eller B-sluttspillet. 
 • Styret presenterte forslag til nye turneringsoppsett og poengskala. Disse sendes ut på høring til klubbene.

5. Norgesmesterskapet 2018

 • Styret har vedtatt to store endringer til årets NM:
  • Alle klasser, inkludert begge kjønn og alle aldersgrupper, har rankingstatus. Eneste unntak er presisjonsskyting.
  • Øvelsen Singel slik vi kjenner den fra tidligere utgår. I 2018 erstattes denne av to klasser: Singel for menn og Singel for kvinner. Begge øvelsene fungerer som kvalfisering til EM i Singel i oktober.
 • Styret minner om viktigheten av draktlikhet. Klubbemblem alene er ikke tilstrekkelig. Draktene skal ha lik farge.
 • Mike Pegg og Roger Smedenfeldt, internasjonale dommere vi kjenner fra tidligere NM, skal også i år være dommere under Norgesmesterskapet.

6. Norgesmesterskap i fremtiden

 • Teknisk arrangør for 2019 er enda ikke klart. Seksjonsstyret håper å få på plass arrangør innen årets NM, og oppfordrer aktuelle klubber til å søke.
 • Bergen Petanqueklubb satser på å arrangere Norgesmesterskapet i 2020. Årets NM på Vestlandet vil formodentlig bevise at tiden er moden. En særlig oppfordring går til østlendinger som vanligvis er priviligerte med kort vei både til turneringer og mesterskap: ta turen over fjellet! PetanqueNorge består av både øst, vest, midt og nord. For å fortsette å vokse og utvikle oss må vi alle bidra med vår tilstedeværelse.

7. Resultatservice

 • Det er et krav at resultatlister skal oversendes elektronisk innen kl. 12 dagen etter turnering. Resultatføring er viktig for å dokumentere norsk petanquehistorie, for måling av prestasjoner og publisering av resultater viser tydelig aktivitet.

8. Internett

 • Vær aktiv i sosiale medier: Fremsnakk Petanque!
 • Petanque.no: Arrangørklubbene er selv ansvarlige for å ta bilder og skrive fra turneringen. Dersom dette ikke gjøres, vil kun resultater publiseres.
 • Husk! Webredaktørstillingen er både ulønnet og høyst frivillig. Bidrag utenfra er absolutt nødvendig. Delta i dugnaden!

9. Antidoping

 • Thea Langeland fra Antidoping Norge holdt foredrag om doping som samfunnsproblem, (les mer...).
 • Antidoping Norge tilbyr alle utøvere gratis e-kurs: (Ren utøver). Vi oppfordrer alle petanquespillere til å gjennomføre kurset. Dette varer i ca. 30 minutter og gir deg svært nyttig informasjon om temaet.

10. NIFs varslingskanal

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at vi varsler om uetisk atferd som er i strid med NIFs verdier, svekker NIFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold.  Eksempler er trakassering, økonomisk mislighold og rusmisbruk. Varselet må gjelde forhold i NIF sentralt, Olympiatoppen eller idrettskretsene. Forhold ved andre organisasjonsledd, f.eks. særforbund og idrettslag, må varsles direkte til det organisasjonsleddet det gjelder.

 

 

Skribent: Eli Gjengstø, petanque.no