Søknader til terminlisten 2018

03.10.2017

Klubbene har i dag fått anmodning om å sende inn søknader om turneringer til terminlisten for 2018, med frist satt til 15. november, dette til informasjon

Epost er sendt til samtlige klubber tilknyttet seksjonen, og vi oppfordrer medlemmer til å ytre forslag og øvrig idemyldring til sine respektive klubbstyrer. 

Søknader sendes til vår idrettskonsulent Arild Skjæveland pr. epost: arild.skjaeveland@nif.idrett.no