Nyttårshilsen fra seksjonsleder Signe Hovind

02.01.2017

Godt nytt år alle medlemmer i norsk petanque!

Et nytt år med nye utfordringer ligger foran oss. Og det er sikkert noen og enhver som har nyttårsforsetter med petanquetilsnitt; trene mer og derved oppnå bedre turneringsresultater. Forhåpentligvis er det også noen der ute som håper å kunne bli bedre ambassadører for verving av nye medlemmer, som brenner for å ta i et ekstra tak for fellesskapet, enten i egen klubb eller i miljøet som helhet.  Vi trenger nye ildsjeler!  Vi trenger å bli bedre og vi trenger å bli flere!

Allerede 4.-5. februar får vi besøk av Roger Smedenfeldt fra Sverige som skal avholde dommerkurs. Forhåpentligvis har mange lyst til å benytte anledningen til å tilegne seg ytterligere petanquekunnskap og samtidig ha lyst til å gjøre en fremtidig dommergjerning. Husk påmeldingsfrist 15. januar til petanque.no@gmail.com.

Det er valgår i år; 25. mars møtes vi til Årsmøte og Ting på Clarion hotel på Gardermoen. Det er flere plasser som skal fylles i nytt seksjonsstyret og jeg håper at Valgkomiteen får positiv respons når de kontakter nettopp DEG!                                        

For øvrig minnes det om fristen for å sende inn saker som ønskes behandlet av Årsmøtet: 10. februar til petanque.no@gmail.com. Husk at saksfremlegg skal være vel begrunnet, saklig og med tydelig og utvetydig forslag til vedtak.

Terminlisten for 2017 inviterer som vanlig med Sesongpremiere i Frognerparken 2. påskedag og høstavslutning i Vika 30. september. Nytt av året er at det er hele tre turneringshelger på Vestlandet, én på Stord og to i Bergen. Både Stord og Bergen håper på stor oppslutning fra øvrige landsdeler!  Og det er en reise verdt – enten man velger bil over fjellet, togtur, båt eller raskt og enkelt pr. fly.(Husk at flybilletter til Stord bør bestilles i god tid).

Etter flere år med landslagstrener og uttak vil det i år igjen bli arrangert kvalifiseringsturneringer i forkant av VM Singel/Dobbel, herre-EM og dame-VM. Førstnevnte arrangeres i Gent i påsken. Herre-EM vil gå av stabelen i Saint-Pierre-lès-Elbeuf (ca. 3 mil syd for Rouen) 21. – 24. september.  Kanskje noe å tenke på selv om du bare vil reise som supporter? Dame-VM blir arrangert i Kina i første halvdel av oktober (sannsynligvis syd for Shanghai).

På vei inn i det nye året er det verdt å merke seg følgende:

Blant annet som en følge av at FIPJP arbeider aktivt for å få petanque opptatt som prøvegren i OL 2024 har man hatt en grundig gjennomgang av spillereglene. Enkelte endringer er foretatt for å spare tid (jf kun ett grisekast), enkelte endringer er gjort i forhold til å gi dommerne en mer synlig rolle (jf dommernes bruk av gult/rødt kort ved advarsel/straffereaksjon samt at arrangøren kan bestemme at dommerne skal foreta all måling under en kamp, spesielt hvis denne overføres på TV eller andre sosiale media. Av sikkerhetsmessige hensyn er det nå også inntatt i spillereglene at man spille i lukkede sko (sandaler og slippers er forbudt!).  Det er også gjort en del språklige forbedringer og en litt annen kapittelinndeling, noe som også forskyver paragrafene i forhold til tidligere regler.

De nye internasjonale spillereglene er gjeldende fra 4. desember 2016. Her hjemme gjelder de gamle spillereglene inntil vi har fått oversatt spillereglene og oversettelsen er godkjent av seksjonsstyret.  Oppdaterte spilleregler vil deretter bli lagt ut på petanque.no og vil da være gjeldende for petanque-spill i Norge. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at de nye spillereglene gjelder i Fyrlingen, internasjonal turnering i Borås, førstkommende helg.

Foreløpig oppsummeres de vesentligste endringer/tillegg her, gjengitt under de respektive paragrafer:

 

§ 3 Godkjente griser

Grisen skal veie mellom 10 og 18 gram.

§ 5 Spilleområde og baneregler

Kamper som spilles på tid må spilles på oppmerket bane, og alle linjene er døde.

§ 6 Spillestart og regler angående ringen

En tegnet ring må være mellom 35 og 50 cm i diameter og minimum så stor at den enkelte spillers føtter har plass i ringen.

Det er tillatt å benytte sammenleggbare ringer forutsatt at disse er godkjent av FIPJP.

En plassert ring må markeres før grisen kastes.

Laget som skal kaste grisen har kun ett forsøk på gyldig grisekast. Hvis grisen ikke er gyldig skal motstanderlaget plassere grisen.

Brudd på reglene om å ha føttene helt på innsiden av ringen/sirkelen, ikke forlate      ringen/løfte en fot fra bakken, eller berøre bakken utenfor ringen/sirkelen før den kastede kulen har landet skal pålegges straff i henhold til bestemmelsene i § 35.

Hvis en spiller løfter opp/visker ut ringen mens det enda er kuler igjen å spille skal ringen legges på plass igjen, men kun motstanderlaget kan spille sine kuler.

§ 7 Tillatt avstand for kasting av grisen

Ringen hvor grisen kastes fra må være minimum 2 meter fra en annen ring i bruk.

For tidsbestemte kamper skal grisen kastes ut minimum 50 cm fra sidelinjene, men alltid 1 meter fra endelinjen.

Hvis motstanderlaget skal plassere grisen (etter at grisen er kastet ugyldig) har de lov til samtidig å trekke ringen bakover slik at det hadde vært mulig å kaste grisen inntil 10 meter (såfremt dette ikke var mulig der ringen var plassert opprinnelig).

Laget som har rett til å kaste grisen har ett minutt på å gjøre dette. Laget som fikk rett til å plassere grisen etter et ugyldig grisekast må gjøre dette umiddelbart.

§ 8 Grisekastets gyldighet

Hvis grisen stoppes av dommer, motstander, en tilskuer, et dyr eller enhver gjenstand i bevegelse, er den ikke gyldig og må kastes igjen.

Hvis grisen stoppes av egen lagspiller skal motstanderen plassere grisen.

Motstanderne kan fortsatt overprøve grisekastets gyldighet etter at første kule er kastet, men unntak av når grisen er plassert av motstanderne.

Før motstanderne får plassere grisen må begge lagene ha erkjent at grisekastet var ugyldig, eller en dommer må ha bestemt dette.

§ 10 Flytting av hindringer/gjenstander

Det presiseres nå at all flytting/nedtråkking av f.eks. steiner vil kunne medføre advarsel / straff i hht § 35. Dette gjelder også hvis man tråkker ned/bereder grunnen foran en kule som skal skytes.

Det er tatt inn et eget kapitel benevnt «Grisen» - §§ 12 – 15.

§ 19 (tidl.§18) Døde kuler

Om kulen kommer tilbake til tillatt område, det være seg på grunn av terrengets helning eller for at den sendes tilbake fra ubevegelig eller bevegelig hinder, skal kulen umiddelbart fjernes fra spillet, og alt den eventuelt har flyttet på etter å ha vært på forbudt område legges tilbake på plass, forutsatt at disse var markert.

§ 24 (tidl.§23) Kuler som kastes i strid med reglene

Bortsett fra tilfellene hvor disse reglene er gitt spesifisert og gradert straff som beskrevet i § 35, er enhver kule kastet i strid med reglene ugyldig , men alt den har flyttet på legges  tilbake på plass, såfremt disse var markert.

§ 26 (tidl.§ 25) Måling av poeng

Mens en dommer måler skal spillerne trekke seg minimum 2 meter tilbake.

Arrangøren kan bestemme at kun dommer skal måle (dette vil særlig være aktuelt når kampene streames).

§ 27 (tidl.§26) Kuler som tas opp

Hvis en spiller tar opp kulene sine fra spilleområdet og hans medspillere har igjen kuler å spille, får de ikke spille disse.            

§ 32 (tidl. § 31) Straff for fravær av lag eller spillere

Selv om en spiller har fått innvilget rett til å forlate banen fortsetter spillet uavbrutt. Hvis spilleren ikke er tilbake når hun/han skal kaste sine kuler vil kulene bli annullert, en kule pr. minutt.

§ 33 (tidl. § 32) Når spillere kommer for sent

5.ledd; En omgang er ansett å ha startet så snart grisen er kastet selv om grisekastet ikke er gyldig.

Spesielle bestemmelser kan gjøres i tidsbestemte kamper.

§ 35 (tidl. § 34)Straffereaksjoner

For brudd på spillereglene, pådrar spillerne seg følgende straff:

1) Advarsel; Som blir bekjentgjort av dommeren ved at han presenterer et gult kort for spilleren som har forbrutt seg.

Men, et gult kort som gjelder brudd på tidsbegrensningen vil ramme alle spillerne på angjeldende lag. Hvis én av disse spillerne allerede har fått et gult kort, vil laget bli straffet ved at den spilte kule eller kule man skal spille, annulleres.

2) Annullering av den spilte kule eller kule man skal spille; som blir bekjentgjort av dommeren ved at han presenterer et oransje kort for spilleren som har forbrutt seg.

3) Utestenging av den ansvarlige spilleren fra kampen; som blir bekjentgjort ved at dommeren presenterer et rødt kort for spilleren som har forbrutt seg.

4) Diskvalifisering av det ansvarlige laget.

5) Diskvalifisering av begge lagene i tilfelle medvirkning.

Advarselen er en sanksjon og kan bare bli gitt etter et regelbrudd.

Informasjon om og oppfordring til å følge spillereglene, gitt ved turneringsstart eller i forkant av en kamp, skal ikke anses som en advarsel.

 § 39 (tidl.§ 38) Upassende oppførsel

Spillerne skal være korrekt antrukket. Det er forbudt å spille i uten overdel (bar overkropp). Av sikkerhetsmessige årsaker må spillerne bruke helt lukkede sko som beskytter tær og hæler.

                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er for øvrig ingen grunn til å legge petanquekulene i skapet selv om vi nå forhåpentligvis går inn i noen måneder med snøvær og tilhørende fritidsaktiviteter: I Vestbyhallen og i Peter Pan Hallen er det yrende liv selv om snøen laver ned, og på Vestlandet tar man bare votter på…

Godt nytt petanqueår!

Signe Hovind