Signe Hovind, nytt styremedlem CEP

12.09.2016

Under kongressen til det europeiske petanqueforbund, CEP, 9. september 2016 ble vår egen Signe Hovind valgt som nytt styremedlem.

President Mike Pegg, sekretær Bruno Fernandez, kasserer Tony Smith og medlem Fabien Ballauco stilte til omvalg og fortsetter i styret. Blant de fire nye medlemmene finner vi også danske Henrik Toft.

Foran fra venstre: Tony Smith (Wales), Bruno Fernandez (Slovakia), president Mike Pegg (England) og Joseph Cantarelli (Frankrike). I midten: Signe Hovind (Norge) og Fabio Ballauco (Italia). Bak fra venstre: Barna Novak (Ungarn), Henrik Toft (Danmark), Maciej Zlobinski (Polen), Lionel Doutaz (Sveits) og Ralph Krâhmer (Østerrike).

Signe Hovind har sittet som leder for Norges fleridrettsforbund, Seksjon Petanque de to siste periodene, i tillegg til verv som styremedlem i periodene før det. Hun har i tillegg erfaring som leder for Oslo Petanque Club. Ikke minst har hun vært sterkt delaktig i organisering og gjennomføring av Norgesmesterskapet de ti siste årene.

Helt siden hun kastet sine første kuler tidlig på nittitallet har petanque vært en stor del av hennes liv. Signe ble umiddelbart bitt av basillen i likhet med sin mann og deres døtre. CEPS norske representant har siden den gang vært flittig turneringsdeltaker i norske så vel som i utenlandske turneringer, også i landslagssammenheng.

Vi retter en stor takk til Signe Hovind for all tid og energi hun bruker på jobben for å fremme petanque. - Både her hjemme og nå også til det beste for alle europeiske petanquenasjoner. Vi i det norske petanquemiljøet er stolte og glade for at hun har ønsket å ta på seg dette vervet.

Gratulerer og lykke til!