Styret informerer | Videre landslagssatsning

04.05.2016

Seksjonsstyret la som kjent i november planer for en ny uttaksmodell, bygget rundt en komite bestående av medlemmer fra ulike klubber. Ønskede kandidater ble tilskrevet, med varierende respons.

På daværende tidspunkt var ikke Trond Rekdahl sitt kandidatur med i diskusjonen. Da han hadde kontakt med Grethe Johansen i januar, ble hans interesse for å engasjere seg i landslagskomiteen tatt imot med glede idet hans store kunnskap og kapasitet er kjent og respektert, både når det gjelder teknisk så vel som taktisk opplæring.

Det har vært reist kritikk mot seksjonsstyret / landslagskomiteen i forhold til at oppstartsmøtet i landslagskomiteen bestod av for mange deltakere fra én enkelt klubb.

Undertegnede kan forstå kritikken i forhold til overvekt av komitemedlemmer fra én klubb, i og med at medlemmene fra OPC og FPK ikke deltok i det første komitemøtet. Jeg ønsker likevel å gi uttrykk for at det er min fulle overbevisning at samtlige komitemedlemmer gikk for en løsning med kun ett mål for øye: å finne frem til det best mulige landslaget.  Like fullt er det beklagelig at ikke alle komitemedlemmene fikk være med på å legge opp veien videre.

Medlemmene fra OPC og FPK hadde forlatt begge forlatt landslagskomiteen da Grethe Johansen pr. epost til landslagskomiteen den 27. april meddelte at seksjonsstyret hadde vedtatt å oppløse komiteen og gi Trond Rekdahl ansvaret som landslagssjef. Samtlige medlemmer har i dag mottatt redegjørelse for komiteens avvikling.

Vi ønsker å rette en stor takk til komiteens medlemmer, som meget velvillige har stilt opp på samlingene i vinter, og en særskilt takk til Trond Rekdahl for hans gode trenings-opplegg under samlingene så langt. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, og oppløsningen av landslagskomiteen har følgelig ingen sammenheng med medlemmenes innsats. Tusen takk til dere alle!

Grethe Johansen trekker seg etter dette som landslagsansvarlig, og undertegnede overtar landslagsansvaret i styret. Dette står også i samsvar med styrets endrede inhabilitetsproblematikk.

Vi håper at alle nå kan gi landslagssjef Trond Rekdahl og spillergruppen den nødvendige ro og tillit til å konsentrere seg fullt og helt om oppgavene som ligger foran dem frem mot høstens EM for damer og, forhåpentligvis, VM for herrene.

En egen redegjørelse i forhold til høstens EM i Singel (november 2016) og neste års VM i Singel/Mix Dobbel/Dobbel (april 2017) vil komme i løpet av en uke.

 

Oslo, 4. mai 2015

Signe Hovind
Seksjonsleder og landslagsansvarlig