Kvalifisering E-cup for klubblag utsettes

21.07.2021

Etter at de europeiske mesterskapene ble avlyst, har vi ventet på ett svar angående E-Cup for klubblag. Kvalifiseringen til denne er nært forestående, i utgangspunktet satt til 7. og 8. August.

Seksjonsstyret velger å utsette kvalifiseringen med bakgrunn i signal fra klubber og usikkerheten knyttet til arrangementet. Oppdateringer om arrangementet vil bli publisert så snart vi får informasjon fra CEP. Ny dato for kvalifiseringen er satt til 9. og 10. Oktober, på Stord.

På vegne av seksjonsstyret,
Tore Blokhus, leder.