Vinter | Innendørshaller

Trening og konkurranser vinterstid er en svært stor utfordring for norske petanquespillere. Kun to mindre haller tilbyr nasjonale turneringer og aktiviteter både til egne klubbmedlemmer og tilreisende. 

Disse hallene befinner seg på hver side av Oslofjorden, henholdsvis Holmestrand og Vestby. Begge hallene kan tilby en rekke aktiviteter vinterstid, det være seg Vinterserie, Lørdagskarusell, nasjonale turneringer, klubbtreninger og mer uformelle turneringer. - Både med faste lag, klubboppgjør og trekke-makker-turneringer.

Også klubbene Boule Frederik II (Fredrikstad) og Stord Petanqueklubb har egne haller. Se fanen Klubber for kontaktinformasjon.

 

Peter Pan-hallen

Vinteren 2021/2022: Nasjonale turneringer

Adresse: Skolegata 50, Holmestrand (Peter Pan-bygget)
Se egen nettside.

 

Vestbyhallen

Vinteren 2021/2022: Se informasjonsartikkel og egen Facebook-gruppe

Adresse: Hvitstenveien 147, 1540 Vestby

Kontakt: Maija Juva, epost: maijakaju@gmail.com