Vinter

Hovedstaden mangler innendørshall, men vi har haller på hver side av Oslofjorden. Disse befinner seg henholdsvis i Holmestrand og Vestby. Begge hallene kan tilby en rekke aktiviteter vinterstid, det være seg Vinterserie, Lørdagskarusell, nasjonale turneringer, klubbtreninger og mer uformelle turneringer. - Både med faste lag, klubboppgjør og trekke-makker-turneringer.

Peter Pan-hallen

Adresse: Skolegata 50, Holmestrand (Peter Pan-bygget)
Kontakt: Holmestrand Petanqueklubb v/ Lars Gunnar Lingås, mobil: 92 63 02 23, epost: lars@etikk.net

Vestbyhallen

Se (Terminliste 2017/2018)

Adresse: Hvitstenveien 147, 1540 Vestby
Kontakt: Jim Pettersen, mobil: 95 18 62 71 eller epost: jim_pettersen@hotmail.com