Terminlisten 2022: Regler & Retningslinjer

Sesongen 2022 starter snart. Vi håper at alle spillere finner mange turneringer som lokker, både sportslig og sosialt. Lykke til, både til arrangører og spillere. Slipp petanquegleden løs!

KIOSK, kravet om kiosk eller muligheten til å kjøpe mat og drikke i umiddelbar nærhet kommer ut av koronadvalen og trer i kraft igjen fra og med sesongpremieren 18.april

Turneringslisten 2022 inneholder 30 turneringer, Norgesmesterskapene og tre kvalifiseringsturneringer. Enkelte opplysninger mangler pr. dags dato, og vi ber om at hver klubb påser at informasjon gjengitt på listen er korrekt. Manglende informasjon må sendes inn pr. epost til gabrielgjeng@yahoo.no snarest.

Legg også merke til ledige helger hvor vi oppfordrer potensielle arrangører om å ta kontakt dersom man ønsker å påta seg arrangement/turnering disse datoer.

De fleste turneringer har rankingstatus, og for første gang har både Bergen og Stord to helger med rankingstatus

Husk at turneringene uten rankingstatus ikke stiller krav om lisens, men man må være medlem av en klubb registrert i FIF Seksjon Petanque for å delta. Benytt gjerne disse anledningene til å få nye spillere inn i miljøet!

For deltakelse i rankingturneringer, Norgesmesterskapene samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillerlisens. Husk at det kreves norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge for å løse lisens.

Utendørssesongen starter med Sesongpremiere i Frognerparken 2. påskedag. Stokke arrangerer årets Norgesmesterskap, og de arrangerer en turnering 30.april på NM-banene.  Vi oppfordrer spillere fra Østlandet om å reise vestover, men også at vestlendingene kommer til Østlandet for å spille i 2022!

Norgesmesterskapet.....

Teknisk arrangør for NM 2022 er Stokke Idrettslag, se egen informasjon om overnatting mm.

Det vil også i 2022 bli forhåndskvalifisering til NMs presisjonsskyting. Distriktene gis et visst antall plasser ut fra antall løste lisenser i 2021.

Kongepokal vil tradisjonen tro tilfalle vinnerlaget i trippel åpen.

Ranking

I tillegg til ranking i alle klasser i NM, vil det også i år bli utgitt rankingpoeng i B-sluttspill.

Oppsett til rankingfordelingen finner dere her.

Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom «kandidatene»:

                     flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.

                     flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.

                     flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.

                     flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.

                     flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.

                     flest antall seire totalt sett, og evt.

                     flest antall 2. plasser totalt sett

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli innvilget reisestøtte fra seksjonen. Se oversikten her. 

1. plass: kr. 4.000

2. plass: kr. 3.000

3. plass: kr. 2.500

4. plass: kr. 2.000

5. plass: kr. 2.000

6. plass: kr. 1.500 

Også de tre beste damespillerne vil premieres med reisestøtte pålydende kr. 1.000 pr. spiller, så fremt en eller flere av disse ikke er blant topp 6. Spillerne kan ta ut denne «premien» i løpet av de tre påfølgende år. Såfremt ikke premien er benyttet i denne perioden går den tilbake til seksjonen. Premien kan benyttes som reisestøtte til turneringer i både inn- og utland.

Det blir tradisjonen tro også i 2022 en egen klubbranking. Det er satt opp premie pålydende kr. 5.000 til beste klubb. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.

Krav til rankingstevne:

Følgende krav settes til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:

- Sekretariat: Det skal være et sekretariat bestående av min. 1 ikke-spillende person.

- Resultater: Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen skal skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til petanque.no@gmail.com med kopi til gabrielgjeng@yahoo.no

Vi ønsker også referat/artikkel og bilder til våre nettsider, og bidragsytere kan følgelig hentes fra utenfor arrangørenes rekker.

- Dommer: En ikke-spillende dommer, utnevnes på forhånd. Dersom man ikke får tak i en  ikke-spillende dommer, skal man bruke spillende dommer og en turneringsjury. Avtale skal skje i forkant av turneringen. Også i år vil seksjonen betale utgiftene med en ikke-spillende godkjent dommer. Klubben må selv gjøre avtale med ikke spillende dommer.

- Turneringsavvikling/spilleoppsett: Et rankingstevne bør ikke gå over flere enn 7 kamper, men minimum 5 kamper inkl. sluttspill. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart.

Alle rankingstevner skal ha sluttspill.  Sluttspillkamper skal alltid spilles fra 0-0 og uten tidsbegrensning, jamfør internasjonale regler. Vi anbefaler at dette overholdes også i innledende, dersom spilleoppsett ikke krever annet. Godkjente begrensninger er enten kampstart på 2-2 eller tid: minimum 1 time og 1 kvarter pluss to grisekast (i trippel) 1 time og to grisekast (dobbel) eller 45 minutter (singel). Dersom begrensning tas i bruk må dette opplyses om så tidlig som mulig og i alle fall innen frist for påmelding, samt i tilfeller ved ekstrem nedbør og/eller svært kalde spilleforhold. Styret jobber med å oppdatere og ordne gamle turneringsskjemaer, og vil også oppfordre arrangørklubber om å prøve ulike oppsett. 

- Forbud mot rusmidler: Det skal ikke røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer(e) eller turneringsleder, etter samråd med sekretariatet. Alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Overtredelse medfører umiddelbar utvisning. I påvente av en eventuell opprettelse av sanksjonsråd, bes skriftlige klager på spillere som ikke overholder disse reglene sendes til seksjonsstyret.

- Klær / Sko: Anstendige klær bør være en selvfølge, men viktigst av alt: Heldekkende sko, dette av sikkerhetsmessige årsaker.

B-sluttspill

Seksjonen ønsker økt fokus på B-sluttspill ved rankingturneringer med gruppespill, dette for å sikre alle tilstrekkelig antall kamper for alle. Vi oppfordrer derfor arrangørklubben å legge til rette for dette. Fra 2018-sesongen har det vært obligatorisk deltakelse i B-sluttspill og det deles også ut rankingpoeng i B-sluttspillet.

Resultatlister fra både A- og B-sluttspill (og eventuelt flere sluttspill) skal oversendes, jfr. krav til rankingturnering.

Som en del av Idretts-Norge er vi alle pliktige å forholde oss til, og rette oss etter antidopingarbeidet. Hver og en av oss skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. Dopingtester kan utføres både under klubbtreninger, turneringer og større mesterskap. Vi anbefaler derfor både klubber og enkeltspillere å besøke nettsiden antidoping.no. Her finnes egne program for Rent Idrettslag og Ren Utøver.