Terminlisten 2019: Turneringer, regler og retningslinjer

 

Velkommen til ny utendørssesong, som, tradisjonen tro, åpnes med Sesongpremieren i Frognerparken med arrangør Oslo Petanque Club!

Legg merke til ledige helger hvor vi oppfordrer potensielle arrangører om å ta kontakt dersom man ønsker å påta seg arrangement/turneringer. 

Seksjonen søker også etter arrangør til VM/EM-kvalifiseringsturnering 8. og 9. juni.

Turneringslisten for 2019 inneholder 17 rankingstevner i tillegg til enkelte lisensfrie turneringer, samt Norgesmesterskapene og kvalifiseringsturneringer.

Husk at turneringene uten rankingstatus ikke stiller krav om lisens, men man må være medlem av en klubb registrert i FIF Seksjon Petanque for å delta.  Benytt gjerne disse anledningene til å få nye spillere inn i miljøet!

For deltakelse i rankingturneringer, Norgesmesterskapene samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillerlisens. Husk at det kreves norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge for å løse lisens i norsk klubb.

Lisenskort utstedes kun ved deltakelse i utlandet. Spillere må så snart det la seg gjøre bestille dette hos vår idrettskonsulent: arild.skjaeveland@nif.idrett.no.

For deltakelse i kvalifisering til Europamesterskap og Verdensmesterskap kreves det norsk statsborgerskap, jfr. gjeldende regler i CEP og FIPJP.  Kvalifisering til eventuelle andre utenlandske mesterskap setter ikke krav til norsk statsborgerskap.

 

Norgesmesterskapene 2019

 

Teknisk arrangør for NM 2019 er Oslo Petanque Club, se egen fane for informasjon.

Det vil også i 2019 bli forhåndskvalifisering til NMs presisjonsskyting.  Seksjonsstyret har vedtatt at det i år blir to distrikter for kvalifisering, og antall mulige deltakere er basert på antall løste lisenser i 2018. Videre er det lagt til grunn i årets «fordeling» at det må være minst 2 klubber i et distrikt, samt at klubbene til sammen teller fler enn 15 lisenser. 

Distrikt Vestlandet: Stord og Bergen – 111 lisenser = 7 deltakere

Distrikt Østlandet, inkl. Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo – 199 lisenser = 12 deltakere

I tillegg er regjerende mester automatisk kvalifisert.

Seksjonsstyret etterlyser arrangørklubb på Vestlandet og Østlandet for avholdelse av kvalifisering før 10. juni. Navn på deltakere til NM presisjonsskyting må sendes inn av arrangørklubbene senest 18. juni.

NM-arrangøren vil starte øvelsen presisjonsskyting allerede onsdag ettermiddag, såfremt et tilstrekkelig antall deltakere er på plass på Fagernes. Øvrig kvalifisering vil foregå eventuelt torsdag og/eller fredag.

Kongepokal vil tradisjonen tro tilfalle vinnerlaget i trippel åpen.

 

Rankingpoeng

 

I tillegg til ranking i alle klasser i NM, unntatt presisjonsskyting, vil det i 2019, slik som i fjor, bli delt ut rankingpoeng i B-sluttspill, se (tabell: fordeling av poeng).

I turneringer med annet oppsett, skal det alltid deles ut rankingpoeng til like mange som i tilsvarende turneringer med gruppe- og sluttspill. Resultatlister fra både A- og B-sluttspill (og eventuelt flere sluttspill) skal oversendes, jfr. krav til rankingturnering.

 

Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom «kandidatene»:

  • flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.
  • flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.
  • flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
  • flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
  • flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
  • flest antall seire totalt sett, og evt.
  • flest antall 2. plasser totalt sett

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli innvilget reisestøtte for inntil kr. 2.000 kroner fra seksjonen. Også de tre beste damespillerne vil premieres med reisestøtte pålydende kr. 1.000 pr. spiller, så fremt en eller flere av disse ikke er blant topp 6. Spillerne kan ta ut denne «premien» i løpet av de tre påfølgende år. Såfremt ikke premien er benyttet i denne perioden går den tilbake til seksjonen. Premien kan benyttes som reisestøtte til turneringer i både inn- og utland.

Det blir tradisjonen tro også i 2019 en egen klubbranking. Det er satt opp premie pålydende kr. 5.000 til beste klubb. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.

 

Krav til rankingstevne

 

Følgende krav settes til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:

- Sekretariat: Det skal være et sekretariat bestående av min. 1 ikke-spillende person.

- Resultater: Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen skal skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til petanque.no@gmail.com med kopi til arild.skjaeveland@nif.idrett.no.

Vi ønsker også referat/artikkel og bilder til våre nettsider, og bidragsytere kan følgelig hentes fra utenfor arrangørenes rekker.

- Dommer: En ikke-spillende dommer, og helst flere måledommere. Avtale skal skje i forkant av turneringen. Seksjonen dekker utgiftene med en ikke-spillende godkjent dommer, men reiseutgifter for avstander på over 20 mil må forhåndsgodkjennes av seksjonsstyret.

Klubben må selv gjøre avtale med ikke-spillende dommer. Oversikt over godkjente dommere sendes ut til klubbene.

- Turneringsavvikling/spilleoppsett: Et rankingstevne bør ikke gå over flere enn 7 kamper, men minimum 5 kamper inkl. sluttspill. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart.

Alle rankingstevner skal ha sluttspill. Sluttspillkamper skal alltid spilles fra 0-0 og uten tidsbegrensning, jamfør internasjonale regler. Vi anbefaler at dette overholdes også i innledende, dersom spilleoppsett ikke krever annet. Godkjente begrensninger er enten kampstart på 2-2 eller tid: minimum 1 time og 1 kvarter pluss to grisekast (dobbel og trippelkamper). Dersom begrensning tas i bruk må dette opplyses om så tidlig som mulig og i alle fall innen frist for påmelding, samt i tilfeller ved ekstrem nedbør og/eller svært kalde spilleforhold. Styret jobber med å oppdatere og ordne gamle turneringsskjemaer, og vil også oppfordre arrangørklubber om å prøve ulike oppsett. Klubbene kan få dekket inntil kr 750 av utgiften med å kjøpe datasystemet SPORT Software – Tournament Manager gjennom seksjonen. Mer informasjon om det vil sendes ut til klubbene.

- Forbud mot rusmidler: Det skal ikke røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer, etter samråd med sekretariatet. Alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Overtredelse medfører umiddelbar utvisning. I påvente av en eventuell opprettelse av sanksjonsråd, bes skriftlige klager på spillere som ikke overholder disse reglene sendes til seksjonsstyret.

- Klær / Sko: Anstendige klær bør være en selvfølge, men viktigst av alt: Heldekkende sko, dette av sikkerhetsmessige årsaker. Det oppfordres til draktlikhet i alle turneringer.

Under Norgesmesterskapene kreves draktlikhet etter nærmere gitte retningslinjer, og dette vil bli redegjort for på årsmøtet 2019.

 

B-sluttspill

 

Seksjonen oppfordrer arrangørklubber å organisere B-sluttspill i sine rankingturneringer. Det er obligatorisk deltakelse i B-sluttspill og det skal også her deles ut rankingpoeng. 

Resultatlister fra både A- og B-sluttspill (og eventuelt flere sluttspill) skal oversendes, jfr. krav til rankingturnering.

 

Landslag

 

Foreløpig står følgende mesterskap på programmet med eventuell norsk deltakelse i 2019:

2. - 5. mai: VM Mix/Dobbel/Singel, Almeria, Spania

28. - 30. juli: Nations Veteran Cup, Cardiff, Wales

16. - 18. september: EM for veteraner, Albena, Bulgaria

19. - 22. september: EM for menn, Albena, Bulgaria

18. - 23. november: VM for kvinner, Phnom Penh, Kambodsja

I alle klasser vil man avholde egne kvalifiseringsturneringer, se terminliste.

I tillegg deltar Norge i Europacup for klubblag. Norsk kvalifisering avholdes normalt hvert år. Neste kvalifisering planlegges våren 2020. Som vedtatt i seksjonsstyret i 2018 skal alle inntekter fra påmelding gis uforkortet til kvalifiseringens vinnerklubb, dette som økonomisk støtte til deltakelse i Europacup.

 

Teknisk arrangør NM 2020

 

Vi er takknemlige for allerede nå å kunne meddele at vi har mottatt søknad fra en klubb for avholdelse av neste års Norgesmesterskap. Mer informasjon kommer senere.

 

Antidoping

 

Som en del av Idretts-Norge er vi alle pliktige å forholde oss til, og rette oss etter antidopingarbeidet. Hver og en av oss skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. Dopingtester kan utføres både under klubbtreninger, turneringer og større mesterskap. Vi anbefaler derfor både klubber og enkeltspillere å besøke nettsiden antidoping.no. Her finnes egne program for Rent Idrettslag og Ren Utøver.

 

29.03.2019 / SH, redigert 15.04.2019 / EG