Terminlisten 2017: Turneringer, regler og retningslinjer

Vi håper at alle spillere finner mange turneringer som lokker, både sportslig og sosialt. Lykke til, både til arrangører og spillere. Slipp petanquegleden løs!

 

Publisert: 01.12.2016. Redigert: 14.12.2016 (ny turnering) *

Turneringslisten 2017 inneholder (følgende turneringer). Enkelte opplysninger mangler pr. dags dato, og vi ber om at hver klubb påser at informasjon gjengitt på listen er korrekt. Manglende informasjon må sendes inn pr. epost innen 31. desember.

* Legg også merke til ledige helger hvor vi oppfordrer potensielle arrangører om å ta kontakt dersom man ønsker å påta seg arrangement/turnering disse datoer. Bergen Petanqueklubb søkte etter den opprinnelige fristens utløp om rankingturnering i dobbel og fikk dette innfridd av seksjonsstyret. Turneringen i april er 14. desember lagt inn i terminlisten. 

De fleste turneringer har rankingstatus og blant disse er fire klasser under Norgesmesterskapet. Ytterligere turneringer arrangeres, men disse uten krav om lisens. Man må likevel være medlem av en klubb registrert i FIF seksjon Petanque for å delta.

- Benytt disse anledningene til å få nye spillere inn i miljøet!

For deltakelse i rankingturneringer, norske mesterskap samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillerlisens. Husk at det kreves norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge for å løse lisens.

Utendørssesongen starter med Sesongpremiere i Frognerparken 2. påskedag, etter klarsignal fra de fleste klubber på Østlandet, dette etter forespørsel fra arrangørklubben OPC. Grunnen til dette er avholdelsen av VM i Singel/Dobbel i påsken, men mesterskapets siste spilledag er 1. påskedag, og det vil derfor ikke være direkte kollisjon. Vi benytter likevel anledningen til å anmode neste styre om å unngå å legge hjemlige rankingturneringer samme dag som landslagskvalifiseringer og/eller -mesterskap, så fremt aktiviteten ikke påkrever dette.

Våre nyeste klubber, Saltdal i Nordland og Nidaros i Sør-Trøndelag mangler på terminlisten, men vi håper å se klubbnavnene til neste år. Det er like fullt gode anledninger til å reise rundt i landet, også for østlendingene.

Gledelig nok er Bergen atter tilbake som turneringsarrangør, denne gang både i april * og september hvor høydepunktet blir egen Singel-turnering. Denne konkurransegrenen ser vi ellers kun under NM. Stordhelgen i mai gleder vi oss også til. Vi oppfordrer til ekstra stor deltakelse i Vestlandets turneringer!

Vi tillater oss også å fremsnakke et annet konsept: Vi benytter anledningen til å oppfordre flest mulig til å delta på Økerns 2-dagers, hvor alle er garanterte mange kamper i godt lag. 

 

Norgesmesterskapet

Teknisk arrangør for NM 2017 er Holmestrand Petanqueklubb. Nærmere informasjon vil komme over nyttår.

Det vil også i 2017 bli forhåndskvalifisering til NMs presisjonsskyting. Distriktene gis et visst antall plasser ut fra antall løste lisenser i 2016. Mer informasjon vil bli gitt i god tid.

NM arrangeres med rankingstatus i fire grener: Dobbel Mix, Singel, Trippel og Dobbel Åpen. Kongepokal vil tradisjonen tro deles ut i Trippel.

 

Ranking

I tabellen nedenfor vises det hvordan poeng i rankingstevner beregnes. Tapende semifinalister blir premiert på tredjeplass.

Totalt antall poeng for spilte rankingturneringer:

Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom «kandidatene»:

 • flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.
 • flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.
 • flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
 • flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
 • flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
 • flest antall seire totalt sett, og evt.
 • flest antall 2. plasser totalt sett

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli innvilget reisestøtte for inntil kr. 2.000 kroner fra seksjonen. Også de tre beste damespillerne vil premieres med reisestøtte pålydende kr. 1.000 pr. spiller, så fremt en eller flere av disse ikke er blant topp 6. Turnering, det være seg innenlands eller utenlands, velges av spillerne selv.

Det blir tradisjonen tro også i 2017 en egen klubbranking. Det er satt opp premie pålydende kr. 5.000 til beste klubb. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.

 

Krav

Følgende krav settes til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:

- Sekretariat: Det skal være et sekretariat bestående av min. 1 ikke-spillende person.

- Resultater: Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen skal skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til petanque.no@gmail.com. Vi ber også om referat/artikkel og bilder til våre nettsider, og bidragsytere kan følgelig hentes fra utenfor arrangørenes rekker.

- Dommer: En eller helst flere dommere, utnevnes på forhånd. Avtale skal skje i forkant av turneringen.

- Turneringsavvikling/Spilleoppsett: Et rankingstevne bør ikke gå over flere enn 7 kamper, men minimum 5 kamper inkl. sluttspill. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart. Alle rankingstevner skal ha sluttspill.  Sluttspillkamper skal alltid spilles fra 0-0 og uten tidsbegrensning, jamfør internasjonale regler. Vi anbefaler at dette overholdes også i innledende, dersom spilleoppsett ikke krever annet. Godkjente begrensninger er enten kampstart på 2-2 eller tid: minimum 1 time og 1 kvarter pluss to grisekast. Dersom begrensning tas i bruk må dette opplyses om så tidlig som mulig og i alle fall innen frist for påmelding.

- Forbud mot rusmidler: Det skal ikke røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer(e) eller turneringsleder, etter samråd med sekretariatet. Alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Overtredelse medfører umiddelbar utvisning. I påvente av en eventuell opprettelse av sanksjonsråd, bes skriftlige klager på spillere som ikke overholder disse reglene sendes til seksjonsstyret.

- Klær / Sko: Anstendige klær bør være en selvfølge, men viktigst av alt: Heldekkende sko, dette av sikkerhetsmessige årsaker.

 

B-sluttspill

Seksjonen ønsker økt fokus på B-sluttspill ved rankingturneringer med gruppespill, dette for å sikre alle tilstrekkelig antall kamper. Vi oppfordrer derfor arrangører å legge til rette, samt deltakere å ikke prioritere bort B-sluttspill. Resultatlister fra både A og B (og eventuelt flere sluttspill) skal oversendes, jfr. krav til rankingturnering.

 

Landslag

Foreløpig står følgende mesterskap på programmet med eventuell norsk deltakelse i 2017:

 • 13. – 16. april: VM Singel/Dobbel
 • 21. – 24. september: EM for herrer
 • (sted og dato ikke avklart): EM for veteraner
 • (dato ikke avklart): VM for damer (Kina)

I alle klasser vil man avholde egne kvalifiseringsturneringer:

I veteranklassen vil det bli avholdt kvalifiseringsturnering 10. og 11. juni.

Landslag til EM for herrer og VM for damer vil kvalifisere seg gjennom to helger: 6.-7. mai og 20.-21. mai.

Invitasjoner og mer informasjon kommer, men hold av disse datoer allerede nå.

 

Juniorsatsing

Det bør være i alles interesse å etablere et godt juniormiljø vi kan ha glede av i årene fremover. Vi oppfordrer det nye styret å etterstrebe en mobilisering og egnet opplegg som kan fange opp de yngre i ulike klubber.

 

Teknisk arrangør

Vi har allerede mottatt søknad fra Stord Petanqueklubb om å arrangere Norgesmesterskapet 2018. Vi oppfordrer også andre klubber til å sende inn søknader med frist 31. desember 2016.

Styret ber også om bistand til avholdelse av landslagskvalifisering to helger i mai, samt kvalifisering til Europacup for klubblag i august. I fremste rekke vil dette medføre hjelp til leie av bane og tilhørende fasiliteter.

 

Antidoping

Som en del av Idretts-Norge er vi alle pliktige å forholde oss til, og rette oss etter antidopingarbeidet. Hver og en av oss skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene. Dopingtester kan utføres både under klubbtreninger, turneringer og større mesterskap. Vi anbefaler derfor både klubber og enkeltspillere å besøke nettsiden antidoping.no. Her finnes egne program for Rent Idrettslag og Ren Utøver.