Regler og retningslinjer 2020

Kriterier for rankingstatus

Enkelte krav ilegges den enkelte klubb ved gjennomføring av turneringer med rankingstatus. I særskilte tilfeller kan arrangørklubber søke seksjonsstyret om fritak fra krav. Søknad om fritak formidles skriftlig til petanque.no@gmail.com

De fleste krav er like som tidligere, men nødvendige endringer er gjort grunnet koronasituasjonen og myndighetenes smittevernregler. Dersom situasjonen krever eller tillater det, vil kriterier endres utover sesongen.

Se også informasjon om terminlistenoppsatte turneringer og overordnede koronaråd.

 

Følgende krav må oppfylles for status som rankingturnering i 2020:

Sekretariat

Turneringens sekretariat skal bestå av minimum 1 ikke-spillende person. Sekretariatet sørger gjennom sin tilstedeværelse for best mulig flyt i turneringen og er i tillegg en viktig støttespiller for dommeren.

Hver turnering er pliktig å ha egen koronavakt, og vi anbefaler at dette er sekretariatets leder. Vedkommende er ansvarlig for å innhente kontaktinfo til hver enkelt deltaker eller funksjonær, og varsle disse dersom det i ettertid meldes om smitte.

Dommer

Arrangørklubb skal avtale med fortrinnsvis 1 ikke-spillende dommer, eventuelt to måldommere, hvorav minimum en skal ha gjennomført dommerkurs. 

Seksjonen dekker honorar for ikke-spillende dommer med kr. 750 pr. turnering samt reiseutgifter for avstander under 20 mil. Dersom dommer innhentes fra annet distrikt må seksjonen informeres for å avgjøre eventuell dekning av reisekostnader.

Dersom antall deltakere krever flere spillesteder må antall dommere justeres opp. Som ledd i smittevernsarbeidet anbefales flere måldommere enn i en normal situasjon.

Turneringsavvikling

Et rankingstevne bør ikke gå over flere enn 7 kamper, men minimum 5 kamper inkludert sluttspill. Vi anbefaler å velge oppsett etter antall påmeldte lag, med mindre man ønsker et bestemt oppsett. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart.

Alle rankingstevner skal ha sluttspill. Sluttspillkamper skal alltid spilles fra 0-0 og uten tidsbegrensning, jamfør internasjonale regler. 

Grunnet koronasituasjonen anbefaler vi at turneringer avholdes i dobbel, eventuelt singel, for å lettest mulig overholde reglement rundt avstand til andre. Arrangør plikter også å anrette baner som gjør det mulig å holde god avstand: 15 x 4 meter, eller 12 x 3 meter med mellomrom til neste bane. 

Vi anbefaler arrangør å live streame finale via klubbens Facebook-side, Facebook-gruppen Petanqueresultater eller etter avtale via Petanque.no.

Godkjente begrensninger vedrørende tid eller poeng

Dersom begrensning tas i bruk må dette opplyses om så tidlig som mulig og i alle fall innen frist for påmelding, eller i tilfeller med ekstrem nedbør og/eller svært kalde spilleforhold, følgelig også spesielle behov grunnet koronasituasjonen. 

Godkjent begrensning er kampstart på 2-2 eller tid, minimum:

  • Singel: 45 minutter pluss to grisekast
  • Dobbel: 1 time pluss to grisekast
  • Trippel: 1 time og 1 kvarter pluss to grisekast

Begrensning i kamper kan kun anvendes i innledende spill.

Resultater

Overlevering av deltaker- og resultatlister sendes via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til petanque.no@gmail.com

Vi ønsker referat/artikkel og bilder til våre nettsider, gjennoom interne så vel som eksterne bidragsytere.

Forbud mot rusmidler

Det skal ikke under noen omstendigheter røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer eller måldommere etter samråd med sekretariatet. Alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Overtredelse medfører umiddelbar utvisning. 

Bekledning

Spillere skal være anstendig kledd med heldekkede sko. Med anstendig bekledning menes som minimum knelange shorts og t-skjorter. Det oppfordres til draktlikhet i alle turneringer. Under Norgesmesterskapene kreves draktlikhet etter spesifikke retningslinjer.