Ranking

Det arrangeres hvert år turneringer i regi av de fleste klubber som en del av den offisielle terminlisten. I tillegg blir det arrangert Norgesmesterskap i flere klasser. I NM deles rankingpoeng ut i følgende øvelser: Mix dobbel, Singel, Åpen dobbel og Åpen trippel.

I tabellen nedenfor er det vist hvordan poeng i rankingstevner beregnes. Grunnet stadig høyere deltakerantall, ikke minst i NM Singel, har det vært behov for å utvide denne tabellen.  

Totalt antall poeng fra spilte rankingturneringer:  

Årets petanquespiller vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom ”kandidatene”:

  • - flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.
  • - flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.
  • - flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.
  • - flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.
  • - flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.
  • - flest antall seire totalt sett, og evt.
  • - flest antall 2. plasser totalt sett

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli innvilget reisestøtte for inntil 2.000 kroner fra seksjonen. Også de tre beste damespillerne (kr. 1.000 pr. spiller) premieres, dersom disse ikke er blant topp 6. Turnering, innenlands eller utenlands, velges av spillerne selv.

Det blir tradisjonen tro også i 2017 en egen klubbranking. Vi håper derfor flest mulig av den enkelte klubbs medlemmer stiller til start i turneringene. Det er satt opp premie, stor kr. 5.000 til beste klubb. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.

Ranking 2017

Se under Nyheter for oppdaterte rankingtabeller.

Adelskalendere

(Oppdaterte tabeller etter 2015-sesongen) - Under oppdatering

- Spillerranking

Adelskalender har tatt for seg de femten beste spillere på rankingtabellen år for år, og ut fra denne er det blitt dokumentert beste rankingspiller for de årene vi har data for. I tabellen er det rangert fra 1 til 15 og man kan med dette lese hvor mange ganger den enkelte har kommet blant de femten beste. Man skal også kunne se hvor mange ganger man for eksempel har kommet på førsteplass, andreplass etc.

Rankingpoeng gis de spillere som plasserer seg på terminfestede nasjonale turneringer som i terminlisten er oppført som rankingstevner. Det er flere år med mangler her (1988, 1989, 1995, 1996 og 2001) og vi er veldig takknemlige om noen skulle ha informasjon som hjelper oss.

Norgesranking har hatt flere navn og utregningsmetoder gjennom vår historie. Sammen med NM har nok dette vært det som år etter år har blitt rangert høyest blant spillerne.

Benny Bel-Lafkih er beste spiller som åtte ganger vinner av årsranking, og han har nå vært inne på denne listen hele 14 ganger. 

- Klubbranking

Det har vært umulig å rekonstruere data slik at man har en fullstendig oversikt over klubber siden man startet med rankingstevner. Imidlertid har vi funnet fullstendige data helt tilbake til 2002. Her er det OPC som er i en klar ledelse med sine 9 seire.