Koronainfo

Vinterens koronavettregler følger i egen artikkel.

 

Denne siden oppdateres ved oppstart av utendørssesongen 2022.

Fjorårets koronaregler var som følger:

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque

Koronaregler

Pr. 4. juni 2021 

Norsk petanques aktivitetstilbud er i likhet med øvrig idrett avhengig av smittesituasjon (covid-19) og den enkelte arrangørs smittevernstiltak. Sesongstart ble GPK-Helgen 22. - 23. mai med to rankingturneringer, og vi håper å fortsette tilby et rikt og variert konkurransetilbud i månedene som kommer.

Ettersom vi nå har åpnet for nasjonale arrangement er koronaregler påkrevet. Disse reglene vil oppdateres fortløpende ved behov og endringer i situasjon/tiltak.

Merk overordnede nasjonale retningslinjer, ulike tiltaksnivåer, og til enhver tid oppdaterte lokale tiltak på kommunenes nettsider for full oversikt. Konferer gjerne med seksjonsstyret dersom det er usikkerhet rundt arrangement.

Vi forutsetter at alle klubber og alle spillere gjør seg kjent med gjeldende regelverk.

Vi har alle et ansvar for egen og andres trygghet. Gjør hva dere kan for å ivareta smittevernet.

 

Smittevern under nasjonale arrangement:

 1. Hold avstand: Minst 1 meters avstand målt fra skuldrene, dersom vedkommende ikke bor i samme husstand.
 2. Antallsbegrensning: Tilpass spillearena/baner til gjeldende antallsbegrensning. På turneringer med behov for flere spilleområder, skal disse være klart avgrenset, og det er ikke anledning for deltagere å oppholde seg på andre spillområder enn eget. 
 3. Renhold: Arrangører plikter å ha håndsprit tilgjengelig på hvert område. Spillere bør medbringe eget.
 4. Symtomfritt: Det er ikke tillatt å delta dersom spillere, dommere eller sekretariat er syke, har symptomer eller mistenker smitte.
 5. Kontaktinfo: I tilfelle smittesporing skal arrangør sørge for å ha kontaktinfo til alle deltakere.
 6. Eget utstyr: Utstyr skal ikke sirkuleres mellom flere personer. Bruk eget målbånd, etc.
 7. Anbefaling om online innmeldingssystem: Begrens fysiske samlinger så langt det er mulig. Ta kontakt med seksjonsstyret dersom behov for teknisk bistand. 
 8. Kiosksalg: Krav om kiosksalg under rankingturneringer utgår grunnet smittevern.

 

Godt smittevern for sosialt spill:

 • Unngå å ta på andres kuler, griser eller målebånd
 • Hold god avstand, minimum 1 meter
 • Hyppig håndvask om mulig, bruk håndsprit
 • Er du syk eller har mistanke om at du er smittet, hold deg hjemme

 

Nyttige lenker:

Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus

Helsedirektoratet - Veileder i smittevern for idrett

Helsenorge.no - Koronavirus

Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus